Heidi Biseth

 

Heidi Biseth © 2018

 

Other publications:

* Biseth, H. og Changezi, S. H. (2016). "Her har vi masse muligheter!" Evaluering av et samarbeidsprosjekt om utdanning for ungdom med kort botid i Norge: Samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune/Åssiden videregående skole og Introduksjonssenteret i Drammen. Drammen: Høgskolen i Sørøst-Norge

 

* Burns, M. and Biseth, H. (2015). Develop, Apply, Measure and Institutionalize Standards for Teacher Professional Development. In: M. Burns and J. Lawrie (Eds.), Where it’s Needed Most: Quality Professional Development for All Teachers. New York: Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) (pp. 57-67) (ISBN 9781495139055)

 

* Biseth, H. (2009). Hvordan har språk- og samfunnskunnskap betydning for deltakelse og medborgerskap? Om språklæreren som demokratibygger. I Hirsch, K. (red.) Språklæreren som formidler av kunnskap om kultur og samfunn: Dilemmaer og utfordringer i et flerkulturelt læringsmiljø (pp. 21-30).Trondheim: Senter for voksenopplæring

 

 

“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality”

-Desmond Tutu

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world"

-Nelson Mandela